2TP1_El congrés del nostre riu: EL LLOBREGAT

El primer projecte de segon d'ESO gira entorn el riu Llobregat: el seu coneixement i el seu estudi, a nivell científic i social. L'encàrrec final del projecte serà una ponència per grups dins el Congrés científic que realizarem en una entitat del nostre entorn.

Des de les CCSS aprendrem què és un ecosistema i com influeix el factor humà en la seva transformació. Entendrem la importància de l'aigua en la nostra vida quotidiana i com la manca d'aquesta pot portar a la desigualtat social i a la pobresa del medi en el que vivim.

Estudiarem:

1. Geografia física. L'aigua a la natura: La hidrosfera.

2. El cicle de l'aigua. L'aigua com a font de recursos.

3. El riu Llobregat, context físic: els rius, climes i paisatges de Catalunya.

4. La terra és un ecosistema.

5. Les relacions entre natura i societat. Un projecte del Llobregat: "Orgull de Baix".

6. L'aigua i la desigualtat social. L'aigua és un recurs escàs?

7. El mediambient. Problemes, impactes i reptes.

8. Sostenibilitat i gestió de recursos.