Un any per projectar...


Aquest bloc neix amb el propòsit d'oferir el material i recursos necessaris per seguir els projectes de l'institut des de les Ciències socials.
Comencem! Tenim tot un curs per endavant!